3/2 Tô Ký, ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM