Báo giá cửa kính cường lực tại TP HCM

  

Cửa kính AGC chuyên cung cấp các loại cửa kính cường lực, kính xây dựng .... dưới đây chúng tôi xin cung cấp thông tin và báo giá sản phẩm kính mà quý khách quan tâm trong thơi gian qua .

 

                       BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG “KÍNH CƯỜNG LỰC”

STT

Sản Phẩm 

Đ/Vị

Đơn Giá

A

Kính cường lực (Vật tư và thi công hoàn thiện)

 

       

1

Kính cường lực loại 8mm

M2

600,000

 

2

Kính cường lực loại 10mm

M2

650,000

 

3

Kính cường lực loại 12mm

M2

950,000

 

4

Kính cường lực loại 15mm

M2

1,450,000

 

B

Kính dán an toàn (Cung cấp vật tư và thi công hoàn thiện)

Kính dán an toàn loại 6.38mm

M2

650,000

 

Kính dán an toàn loại 8.38mm

M2

750,000

 

Kính dán an toàn loại 10.38mm

M2

1,000,000

 

C

Kính màu ốp tường/ ốp bếp (Cung cấp và thi công hoàn thiện)

Kính ốp bếp loại 5mm cường lực

Md

750,000

 

Kính ốp bếp loại 8mm cường lực

Md

850,000

 

3

Kính màu ốp tường loại 8mm cường lực

M2

850,000

 

4

Kính màu ốp tường loại 10mm  cường lực

M2

950,000

 

D

Phụ kiện 

D.a

Phụ kiện Vách kính

1

Đế nẹp sập nhôm 25x 38 mm

m

40,000

 

2

Nẹp U 12 Inox 304

m

70,000